CTTE faqs Pl

From SMART4ALL FAQ
Jump to navigation Jump to search

SMART4ALL Second Open Call

Application submission starts on 21 października 2022, 00:00 CET

Submission deadline is 17 stycznia 2023, 17:00 CEST

Pytania i odpowiedzi z Webinariów CTTE, grudzień 2021 r.


Frequent Asks and Questions


Czy pliki PPT prezenterów będą dostępne?

Wszystkie informacje dotyczące webinarów są przesyłane na stronę SMART4ALL (https://smart4all-project.eu/opencalls-apply-now/). Znajdziesz tam również szablony oraz w poszczególnych zakładkach wiele informacji na temat przygotowania oferty.


Czy ma to być pełnowymiarowa propozycja UE, tj. 50 stron, czy też ograniczena do np. 10 stron plus dodatkowe pliki PDF? Czy będzie przygotowany szablon?

Nie ma określonej długości propozycji. Wniosek jest składany w formie formularza online, a jedynym ograniczeniem są długości poszczególnych odpowiedzi w znakach. Szablon do podglądu wniosku i przygotowania wszystkich odpowiedzi offline jest dostępny zarówno na portalu FundingBox, jak i na stronie SMART4ALL.


Jeśli mamy już projekt KTE o wartości 8.000 EUR, czy nadal możemy ubiegać się o 80.000 EUR w ramach CTTE, czy zostaniemy odrzuceni?

Nie ma limitu na projekt, ale na osobę prawną. Całkowita kwota dofinansowania, jaką możesz otrzymać z konkursów SMART4ALL, jest ograniczona do 60 000 EUR.


Czy we wniosku należy wspomnieć o konkurencji?

Analiza konkurencji jest jednym z kluczowych aspektów pozycjonowania się na rynku. Ze względu na ograniczenia w długości aplikacji nie zaleca się wykonywania kompleksowej analizy konkurencji, ale wykazanie znajomości rynku i jego trendów, a także dostarczenie argumentów przemawiających za trwałością przedstawionej koncepcji biznesowej.


Jak udowadniamy to, co piszemy, jeśli nie wolno nam dodawać żadnych rysunków lub zdjęć?

Opisowo. Możesz również podać linki zewnętrzne, jeśli są wystarczająco krótkie. Ale nie licz, że ewaluatorzy zbadają je. Zamiast tego postaraj się być konkretny i wykorzystaj fakty, aby argumentować i racjonalizować swoją sprawę.


Niektórzy oceniający przedstawili negatywne komentarze ze względu na fakt, że projekty były zbyt ogólne i zbyt ambitne, podczas gdy inni, że w niektórych przypadkach projekty były zbyt wąskie w zakresie tego, co próbowano osiągnąć. Jaka więc miara byłaby właściwa odnośnie ambitności?

Projekt nigdy nie może być zbyt ambitny, jeśli chodzi o wpływ technologii na dany sektor. Rzeczywiście, chcemy widzieć ambitne pomysły, które mają na celu gruntowną zmianę rynku i rozwiązanie wielu problemów jednocześnie. Jednak projekty powinny zapewniać osiągalne cele, biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe i budżetowe. Dlatego ważne jest, aby nie mylić ambicji związanych z poziomem innowacyjności z ambicjami związanymi z nakładem pracy i harmonogramem wyznaczonym w planie pracy.


Regionalne Webinarium


Czy Wydział Rolnictwa i Wydział Techniczny z Nowego Sadu kwalifikują się jako partnerzy w tych naborach?

Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu w Nowym Sadzie – jeśli o to chodziło – jest częścią konsorcjum SMART4ALL i nie może uczestniczyć w żadnym z otwartych zaproszeń SMART4ALL z powodu bezpośredniego konfliktu interesów. Włączenie Wydziału Rolnictwa Uniwersytetu w Nowym Sadzie, choć być może jest odrębnym podmiotem prawnym, może budzić pewne obawy ze względu na fakt, że te oba wydziały są częścią Uniwersytetu w Nowym Sadzie i jako takie mają zadanie wewnętrznej współpracy, które może być interpretowane negatywnie w kategoriach pośredniego konfliktu interesów. Odradzamy więc taki udział.