CTTE faqs Serb Cro Montenegro

From SMART4ALL FAQ
Revision as of 12:19, 18 December 2021 by Admin (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Drugi SMART4ALL otvoreni poziv

Rok za slanje prijava počinje: 1 Decembar 2020, 00:00 CET

Rok za slanje prijava se završava: 15 Mart 2021, 17:00 CEST


Često postavljena pitanja


Gdje mogu pronaći snimak ove prezentacije?

Snimak prezentacije je moguće pronaći na zvaničnom YouTube kanalu SMART4ALL projekta.


Da li će “PowerPoint” prezentacije izlagača biti dostupne onlajn?

Sve informacije u vezi sa vebinarom su dostupne na SMART4ALL sajtu (https://smart4all-project.eu/opencalls-apply-now/). Na njemu možete da pronađete šablone kao i mnoge druge informacije u vezi sa pripremom zahtjeva u svim različitim kategorijama


Šta podrazumjeva pojam “Blago veće preduzeće”, koji susrećemo na stranicama 6 i 27 Vodiča za prijave?

Pojam “Blago veće preduzeće” nije definisan od strane EU, ali mala I srednja preduzeća (MSP) jesu, i to u EU preporuci 2003/361.

Dva glavna faktora prilikom određivanja da li je neko preduzeće MSP jeste:

  • Broj zaposlenih
  • Obrt ili godišnji bilans
Kategrija kompanije Broj zaposlenih Obrt ili Završni bilans stanja
Preduzeće srednje veličine < 250 < ili = 50 m Euros < ili = 43 m Euros
Malo preduzeće < 50 < ili = 10 m Euros < ili = 10 m Euros
Mikro preduzeće < 10 < ili = 2 m Euros < ili = 2 m Euros

Ove brojke se odnose isključivo na zasebne firme. Od firmi koje su dio šire grupe može biti zatraženo da dostave zaseban broj zaposlenih/obrt/završni bilans stanja

Dalji podaci uključuju

Revidirani vodič za korisike pri definisanju MSP (2020) (2 MB, dostupno na svim jezicima EU)

Ispunjen obrazac o određenju vašeg preduzeća kao MSP (obrazac je dostupan u svim jezicima kao Aneks našem revidiranom vodiču za aplikante)

Sredstvo za samoocjenjivanje MSP koji možete iskoristiti kako bi odredili da li je Vaše preduzeće malo ili srednje

Što se tiče Blago većih preduzeća, ona se određuju kao ona predzeća koja imaju ne više od 500 zaposlenih i ne više od 100 miliona eura godišnjeg obrta.

Sm4.png


Možete li objasniti šta znači da nešto “produžuje lanac vrijednosti”?

Hajde da pretpostavimo da postoji samo jedan tehnološki provajder, na primjer akademski ili industrijski partner koji je razvio izvjesnu novu tehnologiju. Pretpostavimo da neko drugo MSP djeluje kao primalac ove tehnologije i ono napravi jedan novi proizvod koji bi se da primjeniti na neku drugu oblast. U tom slučaju, neko treće preduzeće može da plasira ovu tehnologiju širem tržištu (koje bi bilo definisano geografski ili shodno drugim tržišnim vertikalama) – to treće lice je “productizer”.

S4.png


Može li se formirati konzorcijum od strane članova iz tri različite države

Da. Konzorcijum mora da bude formiran od strane partnera iz najmanje dvije različite države. Formiranje konzorcijuma od strane članova iz tri različite države je takođe opcija u slučaju da svaki partner dolazi iz druge države.


Može li “Productizer” da plasira proizvod na način da ga Primalac tehnologije iskoristi na tržištu?

Da, partner koji vrši produktizaciju može takoće da preduzme ulogu integratora sistema ili snadbjavača tehnologije.


Da li je Švajcarska podobna da bude partner ili vođa projekta u smislu ovih poziva?

Svi članovi HORIZON-a su podobni. Samim tim je i Švajcarska.


Može li MSP preuzeti na sebe bilo koje od dvije sledeće uloge u okviru konzorcijuma: 1.) Industrijski partner i 2.) Snadbjevač tehnologije?

Da. MSP preduzeće može da se pojavi u konzorcijumu u smislu bilo koje od tri navedene kategorije: 1.) Snadbjevač tehnologije 2.) Primalac tehnologije i 3.) “Productizer”.


Da li CTTE ima detaljnu definiciju toga šta je “Prilagođeno nisko-naponsko računarstvo” (Customized Low Energy Computing concept)?

Definiciju pojma “prilagođeno nisko-naponsko računarstvo” tj. “customized and low power computing” možete pronaći na ovoj adresi: https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020_ICT-05-2017 (nastala u okviru prethodnih poziva EU).


Može li MSP koje je Snadbjevač Tehnologije/Usluga biti industrijski partner?

Da, MSP može da djeluje kao snadbjevač tehnologije ili usluga.


Da li je od značaja da li je da ciljno tržište datog proizvoda u Centralnoj ili Južnoj Evropi?

Ne, u smislu krajnjeg ciljanog tržišta datog proizvoda to nije od značaja.


Može li partner koji vrši “produktizaciju” biti iz Sjeverne Evrope?

Da.


Da li partner koji vrši prenos mora biti akademski partner?

Ne. On može biti i MSP.


Da li prijava mora da uključuje određenu Prilagođenu nisko-naponsku računarsku tehnologiju a ne samo da pripada domenu opštih sajber-fizičkih sistema?

Da, prijava mora da uključuje prilagođenu nisko-naponsku kompjutersku tehnologiju.


Da li postoji neka vrsta konflikta interesa ukoliko je jedan od partnera u okviru konzorcijuma koji se prijavljuje dio organizacije koja čini konzorcijum SMART4ALL projekta?

Da. U tom slučaju, shodno pravilima Evropske Unije o kaskadnom finansiranju, postoji konflikt interesa.


Zašto Kipar nije prepoznat kao zemlja Jugo-istočne Evrope?

Kipar se obično ne smatra pripadnikom zemalja Jugo-istočne Evrope, ali ovo je nešto što se može promijeniti prilikom budućih poziva.


Da li je moguće da “productizer” i akademski partner/provajder tehnologije sarađuju kako bi razvili predmetni proizvod?

Da. U tom slučaju, bilo bi od velike pomoći ukoliko dati partneri dostave osnovna određenja shodno kojima će se pitanja intelektualne svojine riješiti unutar njihovog konzorcijuma (IPR plan).


Da li “Pilot” projekta mora da sadrži ispitivanja od strane korisnika ili je detaljan labarotorijski eksperment snadbjeven odgovarajućom metrikom takođe podoban?

Početna tačka svakog projekta mora biti TRL5 ili više. Shodno tome, u skladu sa definicijom TRL-a, određene aktivnosti vrednovanja moraju biti izvršene u okviru date oblasti (čak i u okviru pojedinačnih pretpostavki). Određenje nivoa TRL je dostupan na sledećoj adresi : https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf


Da li zabrana prijavljivanja od strane različitih labaratorija istog univerziteta važi samo za njihovo učešće u FTTE eksperimentima, u slučaju KTE ekspermenata ili pak u oba slučaja?

Dati konflit interesa se odnosi na sve SMART4ALL otvorene pozive, bez obzira na to da li su oni prepoznati kao KTE, FTTE ili CTTE eksperimenti.


Koji je link SMART4ALL YouTube kanala?

Link SMART4ALL YouTube kanala je: https://www.youtube.com/channel/UCwmSl9LCl2vNBO-3k75dvJA


U čemu je značaj toga da li su određena preduzeća finansirana od strane rizičnog kapitala (Venture capital) ili onih preduzeća koja pregovaraju sa istim? Da li je potrebno da se na nekom mjestu napomene na koji način se dato preduzeće finansira i zašto?

Nije obavezno navoditi takve stvari. Ali, ukoliko odlučite da podijelite sa nama ovu vrstu informacije, ocjenjivači vašeg predloga će moći bolje da razumiju vaš stav u odnosu na prijavljeni eksperiment.


Da li model privređivanja mora uključivati i “productizing” partnera ili je jedino nužno da se on razvije za industrijskog partnera koji vrši prenos tehnologije?

Eksperiment mora da uključuje strategiju izlaska na tržiše (u skladu sa kojim odgovarajući model privređivanja mora biti određen). Naravno, ovo se primjenjuje isključivo u odnosu na “productizing” partnera. Ostali partneri mogu da opišu dodatnu vrijednost koja se stiče kroz ovaj eksperiment.


Kako dokazati da naše preduzeće i(li) naš partner posjeduju iskustvo?

U vezi sa ovim ne postoji zlatno pravilo. Dio prijave koji se odnosi na primjenu projekta mora da sadrži odgovarajuće informacije u vezi sa tim šta to tačno treba da bude primjenjivano i na koji način dati konzorcijum posjeduje upravo one karakteristike koje su potrebne da se taj eksperiment uspješno realizuje.


Da li partner “productizer” može da izvrši produktizaciju u ime Primaoca tehnologije koji bi postao vlasnik datih rezultata i samim tim ovlašćen da ih koristi na tržištu?

Da. Ipak, jasna strategija izlaska na tržište mora biti definisana, naročito u vezi sa unutrašnjim planom zaštite intelektualne svojine.


Da li je moguće da Primalac tehnologije bude jedini od partnera koji će proizvod plasirati na tržište?

Da, moguće je.


Da li je preporučljivo da se povežemo sa preduzećima/akademskim partnerima putem “matchmaking” aplikacije ili način našeg međusobnog povezivanja ne igra ulogu, u smislu da je svako podobno MSP ili akademski partner podjednako validan u smislu projektne prijave?

Korišćenje matchmaking usluga nije obavezno i ono ne stoji u vezi sa procesom ocjenjivanja datih prijava. Jedina uloga matchmaking-a je u tome da Vam pomogne pronaći adekvatne partnere ukoliko ih nemate.


Da li će ovo da bude EU predlog u punoj veličini tj. onaj od 50 str. ili je pak ograničen na 10 stranica sa dodatkom dopunskih PDF-a? Da li će postojati šablon?

Ne postoji određena dužina predloga. Prijave se podnese kao onlajn forme i jedino ograničenje koje postoji u pogledu odgovora jeste ograničenje broja znakova koji mogu da stanu u okviru pojedinačnog odgovora. Šablon preko kojeg se može prikazati prijava i preko koje se mogu pripremiti svi odgovori je oflajn dostupna je, kako na FundingBox platformi, tako i na SMART4ALL vebsajtu.


Ukoliko već imamo KTE projekat u iznosu od 8.000 EUR, da li svakako možemo da se prijavimo za CTTE projekat u iznosu do 80.000 EUR, ili će naše prijave da budu odbačene?

Ne postoji ograničenje u smislu broja projekata koje možete da imate, već u smislu pravnog lica. Najviši ukupan iznos koji jedno pravno lice može da dobiej od SMART4ALL projekta je ograničen na 60.000 EUR.


Da li bi trebali da se u našim aplikacijama osvrnemo na konkurenciju?

Ispitivanje konkurentnosti predstavlja jedan od ključnih aspekata prilikom vašeg pozicioniranja na tržištu. Zbog ograničenja koje postoje u smislu dužine pojedinačnih prijava, nije preporučljivo da se izvrše temeljne analize konkuretnosti, već je dovoljno da demonstrirate poznavanje tržišta i njegovih kretanja, kao i da pružite argumente u korist održivosti vašeg poslovnog rješenja.


S obzirom na to da nije moguće dodati bilo kakve fotografije ili figure u našu prijavu, kako da dokažemo ono o čemu pišemo?

Opisom projekta. U tekst vaše prijave takođe možete da unesete eksterne linkove pod uslovom da su dovoljno kratki. Ali nemojte da računate da će evaluator da ih ispitaju. Umjesto toga, pokušajte da se skoncentrišete i da iskoristite činjenice kako bi ste obrazložili I utemeljelili vašu prijavu.


Jedan broj evaluatora je pružio negativne ocjeneuz obrazlođenje da su dati pozivi bili isuviše generični i previše ambiciozni, dok su neki drugi pozivi ocijenjeni negativno s obrazloženjem da su njihova dostignuća isuviše usko definisana. Koja je to prava mjere ambicije koju projektan predlog mora da prati?

Projekat nikad ne može da bude isuviše ambiciozan u djelu njegovog dejstva na tehnologiju u određenom sektoru. Mi želimo da vidimo ambiciozne ideje koje teže tome da izazovu potres na tržištu i istovremeno odgovore na brojne stvarne potrebe korisnika. Ipak, predlog bi trebao da sadrži rješenja koja su dostižna u okvirima zadatog projektnog roka i zadatih projektnih sredstava. Stoga je važno da se ne poistovjećuje stepen ambicioznosti u smislu inovativnosti rješenja i stepen ambicioznosti u smislu realne ostvarivosti projekta u zadatim finansijskim i vremenskim okvirima.


Pitanja sa regionalnog vebinara


Da li su Poljoprivredni Fakultet i Tehnički fakultet iz Novog Sada podobni da budu partneri na ovim pozivima?

Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu (FTN), ako se pitanje odnosilo na njega, je dio SMART4ALL konzorcijuma i stoga ne može da učestvuje kao partner u bilo kojoj aplikaciji koja se podnosi u okviru SMART4ALL otvorenih poziva, budući da bi njegovo učešće predstavljalo direktan sukob interesa. Uključivanje Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, iako on u pravnom smislu predstavlja različito pravno lice od FTN-a, bi i dalje moglo da predstavlja problem budući da je taj fakultet, budući zajedno sa FTN-om sastavni dio Univerziteta u Novom Sadu, sa njim sklopio unutrašnji ugovor o saradnji, koji bi mogao u svjetlu normi o sprečavanju indirektnog konflikta interesa da se protumači negativno. Zbog ovoga bi vas savjetovali da u vašu prijavu ne uključite ni ovu organizaciju.