Difference between revisions of "CTTE faqs faqs hu"

From SMART4ALL FAQ
Jump to navigation Jump to search
Line 39: Line 39:
 
|}
 
|}
  
These ceilings apply to the figures for individual firms only. A firm that is part of a larger group may need to include staff headcount/turnover/balance sheet data from that group too.</p>
+
Ezek a felső határok csak az egyes cégekre vonatkoznak. Előfordulhat, hogy egy nagyobb csoporthoz tartozó cégnek az adott csoportból származó alkalmazottak létszám-/árbevételi/mérlegadatait is tartalmaznia kell.</p>
Further details include</p>
+
További részletek:</p>
[https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921: The revised user guide to the SME definition (2020)] (2 MB, available in all EU languages)</p>
+
[https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921: A kkv-k definíciójának (2020) felülvizsgált felhasználói útmutatója] (2 MB, az EU valamennyi nyelvén elérhető)</p>
Declaring your enterprise to be an SME (the form is available in all languages as an annex in the revised user guide)</p>
+
Vállalkozás kkv-nak nyilvánítása (a formanyomtatvány minden nyelven elérhető a felülvizsgált felhasználói útmutató mellékleteként)</p>
The [https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/SME-Wizard/smeq.do;SME_SESSION_ID=oGmsOwNi6197YK2mS0nWw0n7NqaqM1iKTI-ztCneebtJydnFXNuE!1872456786?execution=e1s1 SME self-assessment tool] which you can use to determine whether your organization qualifies as a small and medium-sized enterprise</p>
+
A [https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/SME-Wizard/smeq.do;SME_SESSION_ID=oGmsOwNi6197YK2mS0nWw0n7NqaqM1iKTI-ztCneebtJydnFXNuE!1872456786?execution=e1s1 kkv-k önértékelési eszköze] amellyel megállapíthatja, hogy szervezete kis- és középvállalkozásnak minősül-e</p>
Also, a slightly Bigger Company, we refer to those companies which have up to 500 employees and up to 100 million euros turnover.</p>
+
amellyel megállapíthatja, hogy szervezete kis- és középvállalkozásnak minősül-e.</p>
 
[[File:sm4.png|400px|border]]
 
[[File:sm4.png|400px|border]]
  
<br><strong><h3>Could you please elaborate the term of "extends the value chain"?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Mit takar a "kiterjeszteni az értékláncot" kifejezés?</h3></strong><p>
Let's suppose that we have only one technology provider such as an Academia or an Industrial partner which has developed a novel technology. Another SME can act as a adaptor of this technology and make a new product to another application area. Also, there can be a third partner that can move this product or the technology to a wider market (defined geographically or to other market verticals).</p>
+
Tegyük fel, hogy csak egy technológiai szolgáltatónk van, például egy akadémiai vagy egy ipari partner, amely kifejlesztett egy új technológiát. Egy másik kkv ennek a technológiának a fogadójaként működhet, és új terméket készíthet egy másik alkalmazási területre. Továbbá, lehet egy harmadik partner, amely áthelyezheti ezt a terméket vagy a technológiát egy szélesebb piacra (földrajzilag vagy más piaci területre).</p>
 
[[File:s4.png|700px|border]]  
 
[[File:s4.png|700px|border]]  
  
<br><strong><h3>Can the consortium be formed by participants from 3 countries?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Állhat-e a konzorcium 3 országból származó résztvevőkből?</h3></strong><p>
Yes. The consortium must be formed by partners from at least two countries. More countries are also possible.  
+
Igen. A konzorciumot legalább 2 különböző országból származó partnereknek kell alkotniuk. Több ország is lehetséges.  
  
<br><strong><h3>Can the Productizer 'productize' the product so that the Technology Receiver used it in the market?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Az értékláncban”Productizer” szerepet betöltő olyan terméket is a piacra vihet, amit a Technology Receiver" is piacra vinne?</h3></strong><p>
Yes, the productization partner can be also undertaken the role of system integrator or platform provider.  
+
Igen, a „Productizer” partner rendszerintegrátor és platformot nyújtó szereplőként is részt vehet a konstrukcióban.  
  
<br><strong><h3>Is Switzerland eligible country as partner, or project lead?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Svájc jogosult-e partnerként vagy projektvezetőként ?</h3></strong><p>
All members of HORIZON are eligible. So, the Switzerland is eligible.  
+
A HORIZON minden tagja jogosult, tehát Svájc is.  
  
 
<br><strong><h3>Can an SME assume the role of two types of consortium member: 1) Industrial and 2) Technology Provider?</h3></strong><p>
 
<br><strong><h3>Can an SME assume the role of two types of consortium member: 1) Industrial and 2) Technology Provider?</h3></strong><p>

Revision as of 12:57, 21 November 2021

SMART4ALL Második Nyílt Pályázati Felhívás

A pályázat benyújtásának kezdete: 2021. október 18., 00:00 CET

Beküldési határidő: 2022. január 17., 17:00 CEST


TARTALOMJEGYZÉK


Hol találom a felvételt a bemutatóról?

A prezentációról készült felvétel felkerült a SMART4ALL projekt hivatalos YouTube csatornájára.


Hogyan határozható meg a “valamivel nagyobb vállalat” kategória (Pályázati Útmutató 6/27 oldala)?

A valamivel nagyobb vállalatokatra nincs EU-s meghatározás, de a kis- és középvállalkozásokat (kkv-k) a 2003/361-es uniós ajánlás.

A kkv-ket meghatározó főbb tényezők a következők:

  • alkalmazottak létszáma
  • forgalom vagy mérlegfőösszeg
Cég kategória Alkalmazottak létszáma Forgalom vagy Mérlegfőösszeg
Közepes méretű < 250 < vagy = 50 m Euros < vagy = 43 m Euros
kicsi < 50 < vagy = 10 m Euros < vagy = 10 m Euros
mikro < 10 < vagy = 2 m Euros < vagy = 2 m Euros

Ezek a felső határok csak az egyes cégekre vonatkoznak. Előfordulhat, hogy egy nagyobb csoporthoz tartozó cégnek az adott csoportból származó alkalmazottak létszám-/árbevételi/mérlegadatait is tartalmaznia kell.

További részletek:

A kkv-k definíciójának (2020) felülvizsgált felhasználói útmutatója (2 MB, az EU valamennyi nyelvén elérhető)

Vállalkozás kkv-nak nyilvánítása (a formanyomtatvány minden nyelven elérhető a felülvizsgált felhasználói útmutató mellékleteként)

A kkv-k önértékelési eszköze amellyel megállapíthatja, hogy szervezete kis- és középvállalkozásnak minősül-e

amellyel megállapíthatja, hogy szervezete kis- és középvállalkozásnak minősül-e.

Sm4.png


Mit takar a "kiterjeszteni az értékláncot" kifejezés?

Tegyük fel, hogy csak egy technológiai szolgáltatónk van, például egy akadémiai vagy egy ipari partner, amely kifejlesztett egy új technológiát. Egy másik kkv ennek a technológiának a fogadójaként működhet, és új terméket készíthet egy másik alkalmazási területre. Továbbá, lehet egy harmadik partner, amely áthelyezheti ezt a terméket vagy a technológiát egy szélesebb piacra (földrajzilag vagy más piaci területre).

S4.png


Állhat-e a konzorcium 3 országból származó résztvevőkből?

Igen. A konzorciumot legalább 2 különböző országból származó partnereknek kell alkotniuk. Több ország is lehetséges.


Az értékláncban”Productizer” szerepet betöltő olyan terméket is a piacra vihet, amit a Technology Receiver" is piacra vinne?

Igen, a „Productizer” partner rendszerintegrátor és platformot nyújtó szereplőként is részt vehet a konstrukcióban.


Svájc jogosult-e partnerként vagy projektvezetőként ?

A HORIZON minden tagja jogosult, tehát Svájc is.


Can an SME assume the role of two types of consortium member: 1) Industrial and 2) Technology Provider?

Yes. An SME partner can take all three possible roles: 1. Technology provider, 2. Technology receiver, and 3. Productizer.


Does CTTE have a detailed definition of the Customized Low Energy Computing concept?

A definition of the term “customized and low power computing” can found here: https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020_ICT-05-2017 (previous call from EU).


Can an SME who is a Technology/Service Provider be an industrial Partner?

Yes, an SME can act as Technology/Service Provider.


Does it matter if the final product's target market is Central/Southern Europe?

No, it doesn’t matter from the scope of final product’s target market.


Can the productization Partner come from Northern Europe?

Yes.


Does the transfer partner have to be from academia?

No. It can be an SME.


Does the application have to include some Customized Low Energy Computing technology and not just be a general Cyber-Physical System?

Yes.


Is there any conflict of interest if a proposal partner is already a member of the SMART4ALL project?

Yes. There is a conflict of interest according to the rules of European Commission about cascade funding.


Why is Cyprus not included in the SEE countries?

Cyprus typically is not a member of countries which belong to SEE region, this is something that can be changed to next calls.


Is it possible for the productizer and the academia/technology provider to cooperate to deliver the product?

Yes. In this case, it would be helpful to provide the basic principles of the envisioned IPR plan.


Does the Pilot need to include user testing or is thorough lab experiment with documented metrics also OK?

The starting point must be TRL5 or higher. So, according to the definition of TRL, specific validation activities must be performed in the field (even under specific assumptions). The definition of TRL levels is available at here


The ban on submission by a different laboratory of the same university concerns the participation in the FTTΕ or and in the KTE; or for both?

The conflict of interest refers to any SMART4ALL open call for all type of proposals i.e., KTEs, FTTEs & CTTEs.


What is the link of SMART4ALL YouTube channel?

The link of SMART4ALL YouTube channel is: https://www.youtube.com/channel/UCwmSl9LCl2vNBO-3k75dvJA


When it comes to VC funded companies or those that are negotiating with VC, why is this important for the application? Should it be stated somewhere how much money is raised and why?

This is not mandatory, but if you can provide this information, the evaluators can better understand your strategic position related to the submitted PAE.


The revenue model should be present for the productization partner only or also for the industrial technology transfer partner?

The PAE must include a go-to-market strategy (thus, a corresponding revenue model must be sketched). Of course, this is applicable only to the productization partner. The other partners must describe the added value gained from the PAE.


How to prove that partner and our company have experience?

There are no golden rules for this. The implementation part of the proposal must contain adequate information about what should be implemented and why the consortium contains the right mix of partners to achieve the technical objectives of the project.


Can the Productizer perform a productization for the Technology Receiver who will own the results and will actually use them on the market?

Yes. However, a clear go-to-market strategy (associated with an IPR plan) must be provided.


Can the technology Receiver be the only one bringing the product to the market?

Yes, this is possible.


Is it recommendable to connect with companies/academia via matchmaking or it doesn’t matter (any eligible SME or academia is equally fine for application)?

Concerning the use of matchmaking service, it is not mandatory to use it and is not related to the evaluation of a proposal. The matchmaking service is there just to help you.