CTTE faqs faqs hu

From SMART4ALL FAQ
Revision as of 13:15, 21 November 2021 by Admin (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

SMART4ALL Második Nyílt Pályázati Felhívás

A pályázat benyújtásának kezdete: 2021. október 18., 00:00 CET

Beküldési határidő: 2022. január 17., 17:00 CEST


TARTALOMJEGYZÉK


Hol találom a felvételt a bemutatóról?

A prezentációról készült felvétel felkerült a SMART4ALL projekt hivatalos YouTube csatornájára.


Hogyan határozható meg a “valamivel nagyobb vállalat” kategória (Pályázati Útmutató 6/27 oldala)?

A valamivel nagyobb vállalatokatra nincs EU-s meghatározás, de a kis- és középvállalkozásokat (kkv-k) a 2003/361-es uniós ajánlás.

A kkv-ket meghatározó főbb tényezők a következők:

  • alkalmazottak létszáma
  • forgalom vagy mérlegfőösszeg
Cég kategória Alkalmazottak létszáma Forgalom vagy Mérlegfőösszeg
Közepes méretű < 250 < vagy = 50 m Euros < vagy = 43 m Euros
kicsi < 50 < vagy = 10 m Euros < vagy = 10 m Euros
mikro < 10 < vagy = 2 m Euros < vagy = 2 m Euros

Ezek a felső határok csak az egyes cégekre vonatkoznak. Előfordulhat, hogy egy nagyobb csoporthoz tartozó cégnek az adott csoportból származó alkalmazottak létszám-/árbevételi/mérlegadatait is tartalmaznia kell.

További részletek:

A kkv-k definíciójának (2020) felülvizsgált felhasználói útmutatója (2 MB, az EU valamennyi nyelvén elérhető)

Vállalkozás kkv-nak nyilvánítása (a formanyomtatvány minden nyelven elérhető a felülvizsgált felhasználói útmutató mellékleteként)

A kkv-k önértékelési eszköze amellyel megállapíthatja, hogy szervezete kis- és középvállalkozásnak minősül-e

amellyel megállapíthatja, hogy szervezete kis- és középvállalkozásnak minősül-e.

Sm4.png


Mit takar a "kiterjeszteni az értékláncot" kifejezés?

Tegyük fel, hogy csak egy technológiai szolgáltatónk van, például egy akadémiai vagy egy ipari partner, amely kifejlesztett egy új technológiát. Egy másik kkv ennek a technológiának a fogadójaként működhet, és új terméket készíthet egy másik alkalmazási területre. Továbbá, lehet egy harmadik partner, amely áthelyezheti ezt a terméket vagy a technológiát egy szélesebb piacra (földrajzilag vagy más piaci területre).

S4.png


Állhat-e a konzorcium 3 országból származó résztvevőkből?

Igen. A konzorciumot legalább 2 különböző országból származó partnereknek kell alkotniuk. Több ország is lehetséges.


Az értékláncban”Productizer” szerepet betöltő olyan terméket is a piacra vihet, amit a Technology Receiver" is piacra vinne?

Igen, a „Productizer” partner rendszerintegrátor és platformot nyújtó szereplőként is részt vehet a konstrukcióban.


Svájc jogosult-e partnerként vagy projektvezetőként ?

A HORIZON minden tagja jogosult, tehát Svájc is.


Vállalhat-e egy kkv kétféle konzorciumi tag szerepet: 1) Ipari és 2) Technológiai Szolgáltató?

Igen. Egy kkv partner mindhárom lehetséges szerepet elvállalhatja 1. Technológiai szolgáltató, 2. Technológia Fogadó, és 3. Productizer.


Van-e a CTTE-nek részletes meghatározása a CLEC (testreszabott alacsony energiafelhasználású számítástechnika) koncepciójáról?

A "testreszabott alacsony energiafelhasználású számítástechnika" kifejezés meghatározása itt található: https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020_ICT-05-2017 (korábbi uniós felhívás).


Lehet-e ipari partner olyan kkv, amely technológiai/szolgáltató?

Igen, egy kkv működhet technológiai/szolgáltatóként.


Számít-e, hogy a végtermék célpiaca Közép- vagy Dél-Európa?

Nem, ez nem számít a végtermék célpiacának szempontjából.


Származhat-e a termékfelelős partner Észak-Európából?

Igen.


A transzfer-partnernek mindenképpen akadémiai intézetnek kell lennie?

Nem. Lehet egy kkv is.


Tartalmaznia kell-e az alkalmazásnak valamilyen CLEC technológiát egy általános kiberfizikai rendszer megvalósításán túlmenően?

Igen.


Van-e összeférhetetlenség, ha egy indítványt benyújtó partner már tagja a SMART4ALL projektnek?

Igen. Az Európai Bizottság lépcsőzetes finanszírozásról szóló szabályai szerint összeférhetetlenség áll fenn ebben az esetben.


Miért nem szerepel Ciprus a SEE-országokban ?

Ciprus jellemzően nem tagja az SEE régióhoz tartozó országoknak, azonban ezen lehet változtatni a későbbi felhívások alkalmával.


Lehetséges-e, hogy a termékfelelős és az akadémiai/technológia szolgáltató együttműködjön a termék kiszállításában?

Igen. Ebben az esetben hasznos lenne a megálmodott szellemi tulajdonjogi terv alapelveinek biztosítása.


A Pilotnak tartalmaznia kell-e felhasználói tesztelést, vagy a dokumentált mérőszámokkal végzett alapos laboratóriumi kísérlet is elégséges?

A kiindulási pontnak TRL5 vagy magasabbnak kell lennie. Tehát a TRL meghatározása szerint a területen specifikus validálási tevékenységeket kell végezni (még konkrét feltételezések mellett is). A TRL-szintek meghatározása címen elérhető


Ugyanazon egyetem más laboratóriuma által történő benyújtás tilalma a FTTΕ vagy a KTE-ben való részvételre vonatkozik; vagy mindkettőre?

Az összeférhetetlenség minden SMART4ALL nyílt pályázati felhívásra, és minden típusú indítványra vonatkozik, azaz KTE-re, FTTE-re és CTTE-re is.


Mi a SMART4ALL YouTube csatorna linkje?

A SMART4ALL YouTube-csatorna linkje: https://www.youtube.com/channel/UCwmSl9LCl2vNBO-3k75dvJA


Amikor a kockázati tőkével finanszírozott vállalatokról vagy a kockázati tőkéről tárgyaló vállalatokról van szó, miért fontos ez az alkalmazás számára? Meg kell-e adni valahol, hogy mennyi pénzt gyűjtenek, és miért?

TEz nem kötelező, de ha meg tudja adni ezeket az információkat, az értékelők jobban megérthetik a benyújtott PAE-hez kapcsolódó stratégiai álláspontját.


A bevételi modellnek csak a termékbeszerzési partner vagy az ipari technológiatranszfer partner számára is jelen kell lennie?

A PAE-nek tartalmaznia kell egy piacra viteli stratégiát (ezért meg kell vázolni a megfelelő bevételi modellt). Természetesen ez csak a termékfelelős partnerre vonatkozik. A többi partnernek le kell írnia a PAE-től kapott hozzáadott értéket.


Hogyan bizonyítható, hogy partnerünk és cégünk tapasztalattal rendelkezik?

Erre nincsenek aranyszabályok. A pályázat végrehajtási részének megfelelő információkat kell tartalmaznia arról, hogy mit kell végrehajtani, és miért tartalmazza a konzorcium a megfelelő partneri összetételt a projekt műszaki célkitűzéseinek eléréséhez.


Lehetséges-e a „Productizer” szerepben levő számára olyan termék termékesítése, amely a „Technology Receiver” tulajdona van és azt a piacon használja?

Igen. Egyértelmű piacra viteli stratégiát kell azonban biztosítani (amely a szellemi tulajdonjogi tervhez kapcsolódik).


Lehet a Technológiai Fogadó fél az egyetlen, aki a terméket a piacra viszi?

Igen, ez lehetséges.


Ajánlott-e a párkereső szolgáltatás segítségével kapcsolatba lépni a vállalatokkal/akadémiákkal, vagy nem számít (bármely jogosult kkv vagy akadémia egyformán alkalmas)?

Ami a párkereső szolgáltatást illeti, nem kötelező a használata, és nem kapcsolódik a pályázat értékeléséhez. A párkereső szolgáltatás csak azért van, hogy segítsen