FTTE faqs Gr

From SMART4ALL FAQ
Revision as of 14:50, 14 July 2021 by Admin (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

SMART4ALL Δεύτερη Ανοικτή Πρόσκληση

Η Υποβολή Αιτήσεων αρχίζει 15 June 2021, 00:00 CEST

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων 15 September 2021, 17:00 CEST


Frequent Asks and Questions


Τι αφορά το FTTE?

Το χρηματοδοτικό μέσο Focused Technology Transfer Experiments (FTTE) ), που εστιάζει σε έναν από τους τέσσερις καθορισμένους κλάδους, (Ψηφιοποιημένες Μεταφορές, Ψηφιοποιημένη Γεωργία, Ψηφιοποιημένο Περιβάλλον και Οτιδήποτε Ψηφιοποιημένο), θα δώσει την ευκαιρία να σχηματιστούν συνέργειες, να επιταχύνει έργα προσανατολισμένα στα προϊόντα, καθώς και να προσφέρει καθοδήγηση προς την επιτυχή εμποροποίηση των προϊόντων. Θα έχει βραχυπρόθεσμη διάρκεια (9 μήνες) και θα αποτελείται από διασυνοριακά πειράματα εφαρμογών (PAE), μεταξύ δύο διαφορετικών οντοτήτων από δύο διαφορετικές επιλέξιμες χώρες (σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αναφέρονται στην ενότητα 3 του οδηγού για τους αιτούντες) . Μέσα σε αυτούς τους τύπους πειραμάτων, το ένα μέρος παραδίδει στο άλλο μέρος-συνεργάτη, μια συγκεκριμένη τεχνολογία που είναι είτε Hardware (HW), είτε Software (SW) έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η βελτίωση του προϊόντος ή των διαδικασιών υλοποίησής του.


Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση στην ανοικτή πρόσκληση του FTTE?

Τα διασυνοριακά πειράματα στο πλαίσιο του έργου SMART4ALL, μπορούν να προταθούν από μια κοινοπραξία που περιλαμβάνεται από τον ακόλουθο τύπο αιτούντων:

 • Πανεπιστήμια και άλλα ακαδημαϊκά ινστιτούτα
 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις – (SME), και ελαφρώς μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όπως περιγράφονται από την Ευρωπαϊκή ένωση EU recommendation 2003/361. Οι ελαφρώς μεγαλύτερες εταιρείες ορίζονται αντιστοίχως ως οργανισμοί με προσωπικό άνω των 500 υπαλλήλων και κύκλο εργασιών κάτω των 100 εκατ. Ευρώ.
 • Ολοκληρωτές συστημάτων και/ή πάροχοι τεχνολογίας, δηλαδή κάθε είδους οργανισμός που ειδικεύεται στη μεταφορά τεχνολογίας ή την ολοκλήρωση συστήματος, που εξυπηρετεί τις ανάγκες των τελικών χρηστών, υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε έναν από τους δύο προηγούμενους τύπους δικαιούχων.

Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες τύπους αιτούντων, αλλά είναι υποχρεωτική η συμμετοχή, τουλάχιστον μιας ΜΜΕ / Ελαφρώς Μεγαλύτερης Εταιρείας όπου πρέπει να είναι ο εταίρος που θα καθοδηγεί τα διασυνοριακά πειράματα (PAEs).

Τα προτεινόμενα πειράματα, πρέπει να είναι διασυνοριακά, με συμμετοχή τουλάχιστον δύο ανεξάρτητων οντοτήτων από δύο διαφορετικές επιλέξιμες χώρες.

Οι αιτούντες που συμμετέχουν στις κοινοπραξίες ΔΕΝ μπορούν να συμπεριλάβουν συνεργάτες από το έργο SMART4ALL.


Μπορούν δύο ακαδημαϊκές οντότητες να υποβάλλουν αίτηση στην ανοιχτή πρόσκληση του FTTE?

Όχι. Αίτηση υποβάλουν μαζί ένας πάροχος τεχνολογίας και ένας δέκτης τεχνολογίας ως κοινοπραξία και μέσω ενός απλού εντύπου αίτησης. Η σύνθεση της κοινοπραξίας μπορεί να έχει ως εξής:

Zz.png


Πώς θα βρω έναν εταίρο ώστε να υποβληθεί αίτηση?

Μέσω της υπηρεσίας SMART4AL Matchmaking & Partner Search Serviceμπορείτε να έχετε πρόσβαση στο οικοσύστημα του έργου SMART4ALL για:

 • Αντιστοιχίσεις μεταξύ τεχνολογικών εταίρων καθώς και μεταξύ τεχνολογικών και επιχειρηματικών μερών, με βάση συγκεκριμένες απαιτήσεις, προσφορές και χαρακτηριστικά.
 • Αναζήτηση εταίρου για τις ανοιχτές προσκλήσεις του έργου SMART4ALL.


Μπορώ να υποβάλλω πρόταση εάν είμαι συνεργάτης ενός από τους εταίρους της κοινοπραξίας SMART4ALL?

Όχι, οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν πραγματική ή / και πιθανή σύγκρουση συμφερόντων με τη διαδικασία επιλογής SMART4ALL καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος πρακτικής άσκησης. Όλες οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων θα αξιολογούνται κατά περίπτωση.


Ποιες είναι οι τεχνολογίες και οι τομείς πίσω από το SMART4ALL?

Το SMART4ALL εστιάζει στο CLEC, δηλαδή τεχνολογίες υπολογιστών χαμηλής ενέργειας που εφαρμόζονται σε τέσσερις κλάδους SMART4ALL με ευρωπαϊκή ηγεσία και στρατηγική σημασία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ακόλουθων πεδίων ικανοτήτων SMART4ALL (βλ. Συνοπτικό πίνακα παρακάτω, τον πλήρες διαθέσιμο στον Οδηγό για τους Αιτούντες)

SMART4ALL VERTICALS
S
M
A
R
T
4
A
L
L

Π
Ε
Δ
Ι
Α

Ι
Κ
Α
Ν
Ο
Τ
Η
Τ
Ω
Ν
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ
1. Πράσινη Μεταφορά
2. Έξυπνη Κινητικότητα
3. Κοινόχρηστη Κινητικότητα
4. Ρομποτική
5. Νέες πλατφόρμες για αποτελεσματική αντιστοίχιση προσφοράς-ζήτησης
6. Ηλεκτρονικά Αυτοκίνητα
7. Αυτόνομα οχήματα
8. Συνδεδεμένα Οχήματα
9. Εξορθολογισμός των μεταφορών με την χρήση Μεγάλων Δεδομένων
10. Αεροναυτική και διαστημικές εφαρμογές
11. Μεταφορές και Logistics
12. Χαρτογράφηση αστικών μεταφορών
1. Έξυπνες Οικοδομές
2. Έξυπνα Σπίτια
3. Παρακολούθηση Κρίσιμης Υποδομής
4. Έξυπνα Νοσοκομεία
5. Παρακολούθηση Ρύπανσης των Υδάτων
6. Έξυπνα Πλέγματα
7. Διαχείριση Ενέργειας
8. Παρακολούθηση Περιβάλλοντος
9. Βιοποικιλότητα
10. Παρακολούθηση άγριων / μεταναστευτικών ζώων
11. Έξυπνη Βιομηχανία
12. Επεξεργασία και οπτικοποίηση δεδομένων
1. Έξυπνη Καλλιέργεια
2. AI Γεωργία
3. Εφαρμογές για συγκεκριμένους
4. ιστότοπους βάσει πληροφοριών
5. Βιώσιμη γεωργία που βασίζεται στη ζήτηση
6. Κινητοί αισθητήρες εγκαταστάσεων, εδάφους και περιβάλλοντος
7. Δίκτυα αισθητήρων - Ευρεία ΕΕ - διασυνοριακά
8. Συστήματα ρομποτικής και αυτοματισμού πεδίου
9. Γεωργία και παρακολούθηση φυτών με βάση UAV
10. Επιλεκτική φυτοπροστασία
11. Κλειστοί κύκλοι θρεπτικών ουσιών
12. Συστήματα υποστήριξης γεωργικών αποφάσεων
13. Συστήματα τροφίμων μηδενικής ενέργειας
14. Κυκλική οικονομία
15. Απόδοση νερού, ενέργειας και τροφίμων
16. Αναγέννηση γεωργικών αποβλήτων
1. Αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής
2. Ψηφιακή Εκπαίδευση
3. Βιομηχανικός Αυτοματισμός
4. Μηχανική Μάθηση
5. Market Intelligence
6. Ιατρικές Εφαρμογές και Εφαρμογές Υγείας
7. Ενεργητική και Υγιής Γήρανση
8. Υποστήριξη για ανθρώπους με αναπηρία
9. Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο
10. Εξόρυξη Δεδομένων και Μεγάλα Δεδομένα
11. Προσωπική Ασφάλεια
12. Κατασκευή Προσθέτων (3D printing)
13. Ενισχυμένη και Εικονική Πραγματικότητα
14. Επεξεργασία ήχου και βίντεο
15. Τεχνολογίες βάσει τοποθεσίας
16. Εφαρμογές Ιστού και Κινητών
17. Δίκτυα ασύρματων αισθητήρων
18. Διαχείριση Καταστροφών
19. Ψηφιακή Κληρονομιά
20. Τηλεϊατρική
21. Αποκατάσταση, ευεξία, φυσική κατάσταση
22. Ηλεκτρονικό εμπόριο


Μπορεί η κοινοπραξία μου να λάβει μέρος εάν η πρότασή μου αφορά τα CLEC αλλά το πεδίο αρμοδιοτήτων μας δεν περιλαμβάνεται στην προηγούμενη λίστα?

Ναι, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση, υπό την προϋπόθεση ότι η πρότασή σας εστιάζεται στο CLEC και μπορείτε να αποδείξετε ότι σχετίζεται με έναν από τους τέσσερις κλάδους. Όπως αναφέρεται στην εισαγωγική πρόταση, η παραπάνω λίστα δεν περιορίζει τα πεδία ικανοτήτων, καθώς είναι απλώς μια κατευθυντήρια λίστα.


Ποιες χώρες είναι επιλέξιμες για το έργο SMART4ALL?

Για τη συγκεκριμένη FTTE ανοιχτή πρόσκληση, οι επιλέξιμες χώρες είναι οι κάτωθι:

Επιπλέον, δεδομένου ότι ένας από τους στόχους του SMART4ALL είναι να υποστηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε κυρίως ευρωπαϊκές χώρες που υποεκπροσωπούνται σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά σχήματα, μέσω διασυνοριακών πειραμάτων, θα δοθεί προτεραιότητα σε κοινοπραξίες που περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα μέλος από μία από τις χώρες της ΝΑΕ (εκτός Ελλάδα) (βλ. Ενότητα 4 του Οδηγού για τους Αιτούντες)

Μπορεί μια κοινοπραξία να υποβάλλει αίτηση, εάν οι δύο οντότητές της προέρχονται από την ίδια επιλέξιμη χώρα?

Όχι, στην ανοιχτή πρόσκληση του FTTE καθώς και σε όλα τα πειράματα του έργου SMART4ALL θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση χώρες που είναι διασυνοριακές. Έτσι, στην περίπτωση του FTTE, τα δύο μέλη των κοινοπραξιών πρέπει να προέρχονται από δύο διαφορετικές χώρες από τον κατάλογο των επιλέξιμων χωρών.


Μπορεί μια κοινοπραξία ή ένας εταίρος μιας κοινοπραξίας να υποβάλει περισσότερες από μια αιτήσεις ένταξης?

Οποιαδήποτε νομική οντότητα θα μπορεί να υποβάλει αίτηση στην ανοικτή κλήση FTTE, καθώς και σε όσες κοινοπραξίες επιθυμεί, αλλά θα επιλεγεί μόνο ως μέρος μιας κοινοπραξίας.


Τι περιλαμβάνει το έντυπο αίτησης της ανοιχτής πρόσκλησης FTTΕ?

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν μέσω του συστήματος SMART4ALL: https://smart4all.fundingbox.com

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν θα ληφθούν υπόψη για χρηματοδότηση.

Όλοι οι αιτούντες και κατόπιν ενημέρωσης, θα κληθούν να λάβουν γνώση του εντύπου συγκατάθεσης, προκειμένου να υποβάλουν την πλήρη αίτηση.

Οι προτάσεις που υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, θα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες:

 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Πληροφορίες για τον συνεργάτη αρ. 1:
 • Πληροφορίες για τον συνεργάτη αρ. 2:
 • Βασικά δεδομένα FTTE
 • Περιγραφή του FTTE
 • - (Βαθμολογία) ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
  - (βαθμολογία) ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
  - (Βαθμολογία) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
 • Ηθικά ζητήματα, προστασία δεδομένων και απόρρητο
 • Ερωτήσεις για στατιστικούς σκοπούς
 • Δήλωση ακεραιότητας και απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων - αποδοχή
 • Έντυπο συναίνεσης με τους όρους μετά από ενημέρωση - αποδοχή
 • Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων - αποδοχή ρητρών πληροφοριών

Πρόσθετο υλικό, το οποίο δεν έχει συμπεριληφθεί και ζητηθεί ειδικά στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης, δεν θα ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση των προτάσεων. Δεδομένα που δεν περιλαμβάνονται στην πρόταση δεν θα ληφθούν υπόψη. Η κοινοπραξία SMART4ALL καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσει εμπιστευτικά όλα τα παρεχόμενα δεδομένα. Ωστόσο, για την αποφυγή αμφιβολιών, ο αιτών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να αναφέρει τα εμπιστευτικά του στοιχεία ως τέτοια.


Πόσος χρόνος χρειάζεται για να συμπληρωθεί η αίτηση?

Για να συμπληρώσετε με επιτυχία τη φόρμα αίτησης, πιθανότατα θα χρειαστείτε 1-2 ημέρες, αλλά υπολογίζοντας ότι η ομάδα σας αποτελείται από μέλη όπου είναι εξειδικευμένα στον τομέα πειραμάτων που θα λάβετε μέρος, μπορείτε να διαιρέσετε σε μέρη τη συμπλήρωση των πληροφοριών. Θα μπορείτε να προσθέσετε συνεισφέροντες στην αίτησή σας, έτσι ώστε κάθε μέλος της ομάδας να μπορεί να αντιμετωπίσει την αντίστοιχη θεματική ενότητα της αίτησής του ώστε να γίνει γρηγορότερα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα όρια χαρακτήρων σε κάθε ενότητα της ηλεκτρονικής αίτησης, σας ενθαρρύνουμε να εστιάσετε στις ζητούμενες πληροφορίες της αιτήσεώς σας, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις και τους τομείς που καλύπτονται από αυτήν την πρόσκληση.

Σας προτείνουμε επίσης να ξεκινήσετε τη διαδικασία υποβολής πριν από την προθεσμία, έτσι ώστε να αποφύγετε προβλήματα της τελευταίας στιγμής.


Πότε είναι η προθεσμία για την υποβολή της αίτησής μου?

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν έως την ώρα και την ημερομηνία λήξης που δημοσιεύονται στην ανοικτή πρόσκληση. Θα γίνονται αποδεκτές μόνο προτάσεις που υποβάλλονται πριν από την προθεσμία. Μετά τη λήξη της πρόσκλησης δεν θα ληφθούν υπόψη προσθήκες ή αλλαγές στις ληφθείσες προτάσεις.

H καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2021 (17:00 CEST).


Ποια είναι η διαδικασία επιλογής και πόσο καιρό διαρκεί?

Η διαδικασία επιλογής είναι η ακόλουθη:


Tes.png


Γενικός έλεγχος επιλεξιμότητας:

Μια πρόταση θα θεωρείται επιλέξιμη για αξιολόγηση εάν πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • το ηλεκτρονικό πρότυπο προτάσεων έχει ολοκληρωθεί όπως απαιτείται.
 • η πρόταση υποβλήθηκε έως την ημερομηνία λήξης, όπως αναφέρεται στο κείμενο της ανοικτής πρόσκλησης.
 • πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αναφέρονται στην ενότητα 3.

Προτάσεις που δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις δεν θα ληφθούν υπόψη για αξιολόγηση.

Εξωτερική αξιολόγηση

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ και ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στην ενότητα 4 του Οδηγού για τους αιτούντες.

Φάση συναίνεσης

Η φάση συναίνεσης θα επιλέξει τις προτάσεις για χρηματοδοτική υποστήριξη.

Ηθική αναθεώρηση

Πριν από την υπογραφή της Συμφωνίας Επιχορήγησης, η Επιτροπή Δεοντολογίας SMART4ALL θα επανεξετάσει όλα τα επιλεγμένα FTTE και ιδίως εκείνα που επισημαίνουν εκ των προτέρων ζητήματα ηθικής (από συμμετέχοντες ή από αξιολογητές).

Επίσημη απόφαση

Η επίσημη απόφαση της οικονομικής υποστήριξης υπόκειται στην υπογραφή της συμφωνίας χρηματοδότησης SMART4ALL. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εταίρος της κοινοπραξίας του SMART4ALL αρνείται να υπογράψει τη συμφωνία χρηματοδότησης, η πρόταση θα εξαιρεθεί από την οικονομική υποστήριξη. Αντίθετα, η πρώτη πρόταση, που ελήφθη από μια λίστα εφεδρικών προτάσεων με τις κορυφαίες θέσεις που απορρίφθηκαν αρχικά, θα αντικαταστήσει την εξαιρούμενη.

Επικοινωνία μετά την αξιολόγηση

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις. Οι αιτούμενες προτάσεις που απορρίφθηκαν θα λάβουν ένα email που θα περιλαμβάνει τους λόγους απόρριψης.


Θα έχουν όλα τα κριτήρια αξιολόγησης το ίδιο βάρος?

Κάθε αξιολογητής θα κατατάξει την εφαρμογή εκχωρώντας βαθμολογία από 0 έως 5 για κάθε κριτήριο και θα εκπονήσει μια ατομική έκθεση αξιολόγησης. Το τελικό σκορ θα υπολογιστεί ως το σταθμισμένο άθροισμα των μεμονωμένων αξιολογήσεων που παρέχονται από τους αξιολογητές.

Οι υποψήφιοι που συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον 1 μέλος της περιοχής της NAE (εκτός της Ελλάδας) στην κοινοπραξία τους, θα λάβουν 1 επιπλέον βαθμό για τη συνολική βαθμολογία (που λαμβάνονται με την προσθήκη των τριών επιμέρους κριτηρίων).

Το τελικό σκορ θα υπολογιστεί με την προσθήκη κάθε κριτηρίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας το σκορ θα επανυπολογιστεί χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα κριτήρια, με τη σειρά:

 • Αριθμός συνεργατών από μια χώρα της ΝΑΕ στην κοινοπραξία (εκτός Ελλάδας).
 • Μέσος όρος αντίκτυπου.
 • Μέση βαθμολογία υλοποίησης.

Θα δημιουργηθεί μια «Λίστα κατάταξης» των προτάσεων με βαθμολογία πάνω από το ελάχιστο όριο όπου και θα περάσει στη φάση συναίνεσης.


Ποιες δαπάνες είναι επιλέξιμες στο FTTE?

Η συνολική οικονομική υποστήριξη ανά FTTE περιλαμβάνει την επιστροφή μόνο των ακόλουθων δαπανών:

 • Κόστος του προσωπικού που συμμετέχει στο FTTE.
 • Δραστηριότητες κατάρτισης και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με το FTTE για τους συνεργάτες του κλάδου.
 • Ανάπτυξη άδειας και συμφωνίας IPR.
 • Απαραίτητα έξοδα ταξιδιού για αμοιβαίες επισκέψεις συνεργατών FTTE, ή παρουσιάσεις, ή επιδείξεις FTTE που διοργανώνονται από το SMART4ALL.
 • Κόστος για την παροχή πρόσβασης σε επιστημονικές δημοσιεύσεις που σχετίζονται με το FTTE.
 • Κόστος αναλώσιμων και εξοπλισμού.

Σημείωση: Στην περίπτωση κερδοσκοπικών νομικών οντοτήτων, ακόμη και αν παρέχεται εφάπαξ ποσό, θα πρέπει να συμπεριλάβετε έναν προϋπολογισμό στην αίτησή σας και το ποσό επιδότησης που ζητείται δεν μπορεί να υπερβεί το 70% των εκτιμώμενων δαπανών για την εκτέλεση του έργου. Οι μη κερδοσκοπικές οντότητες μπορούν να ζητήσουν το 100% του κόστους τους.


Θα λάβει κάθε μέλος της κοινοπραξίας τα χρήματα που αιτείται?

Κάθε επιλεγμένη κοινοπραξία, θα υπογράψει τη Συμφωνία επιχορήγησης με την κοινοπραξία SMART4ALL. Τα κεφάλαια που χορηγούνται βάσει της Συμφωνίας Επιχορήγησης παρέχονται απευθείας από τα κεφάλαια του Ευρωπαϊκού Έργου SMART4ALL και ως εκ τούτου ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως προαναφέρθηκε, οι κοινοπραξίες θα είναι ελεύθερες να διανέμουν τα απαιτούμενα κεφάλαια μεταξύ των δύο εταίρων, σύμφωνα με την κατανομή των πόρων που ορίζεται στην πρόταση.

Ωστόσο, η επιχορήγηση θα καταβληθεί στον Κορυφαίο Εταίρο που θα είναι υπεύθυνος για τη διανομή της εντός της κοινοπραξίας.


Πότε θα λάβουμε την επιδότηση?

Η Οικονομική Αρχή του SMART4ALL, θα πραγματοποιήσει τις πληρωμές στον κορυφαίο συνεργάτη του FTTE με βάση την υποβολή και έγκριση παραδοτέων από την επιτροπή καθοδήγησης του SMART4ALL όπως:

Aaa.png


Θα λάβουμε ένα πρότυπο για τα ζητούμενα παραδοτέα?

Ναι, οι ζητούμενες αναφορές θα συμπεριληφθούν στο ατομικό σχέδιο καθοδήγησης (IMP) που θα επιλέξει το διασυνοριακό FTTE στην αρχή του προγράμματος υποστήριξης, μαζί με τους μέντορες που έχουν διατεθεί. Αυτό το έγγραφο καθορίζει τα KPI και τα 3 Παραδοτέα που θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση της απόδοσης των Πειραμάτων SMART4ALL στα ορόσημα.


Θα μπορέσει μια κοινοπραξία που χρηματοδοτείται από το FTTE να υποβάλει αίτηση σε επόμενες ανοιχτές προσκλήσεις από το πρόγραμμα SMART4ALL?

Ναι, οποιαδήποτε κοινοπραξία ή οποιοδήποτε μέλος μιας κοινοπραξίας θα μπορεί να υποβάλει αίτηση και να λάβει χρηματοδότηση σε επόμενες ανοιχτές προσκλήσεις του SMART4ALL, συμπεριλαμβανομένων και άλλων ανοιχτών FTTE προσκλήσεων.

Ο μόνος περιορισμός είναι ότι, συνολικά, ένας οργανισμός θα μπορεί να ζητήσει ποσό μόνο μέχρι και 100.000 ευρώ.


Ισχύει ο κανόνας «de minimis» για το FTTE; Υπάρχει επιπλέον περιορισμός σχετικά με τη χρηματοδότηση?

Όχι, ο κανόνας «de minimis» δεν θα ισχύει στο FTTE ούτε σε οποιαδήποτε άλλη ανοιχτή πρόσκληση του SMART4ALL.

Σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η χρηματοδοτική υποστήριξη δεν θα δοθεί σε μεμονωμένα νομικά πρόσωπα που έχουν ήδη λάβει περισσότερα από 100.000 ευρώ μέσω ανοικτών προσκλήσεων (Χρηματοοικονομική υποστήριξη σε τρίτα μέρη = FSTP = αλληλουχία χρηματοδότησης) από το H2020 I4MS (https://i4ms.eu/) και SAE (https://smartanythingeverywhere.eu/) έργα.

Σε περίπτωση λήψης χρηματοδότησης, αλλά κάτω από το αναφερόμενο κατώτατο όριο (100.000 ευρώ) από τις προαναφερθείσες πηγές, οι αιτούντες πρέπει στο μέτρο του δυνατού να τροποποιήσουν τον προϋπολογισμό τους ανάλογα, λαμβάνοντας υπόψη το έργο και τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί και τηρώντας τον «κανόνα διπλής χρηματοδότησης» («Διπλή χρηματοδότηση» εννοείται η κατάσταση όπου το ίδιο κόστος για την ίδια δραστηριότητα χρηματοδοτείται δύο φορές μέσω της χρήσης δημόσιων πόρων. Είναι μια θεμελιώδης αρχή που στηρίζει τους κανόνες για τις δημόσιες δαπάνες στην ΕΕ ότι κανένα κόστος για την ίδια δραστηριότητα δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί δύο φορές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Περισσότερα για αυτό μπορείτε να βρείτε παρακάτω “Financial guidelines for applicants”).

Αυτό το περιορισμένο ποσό δεν περιλαμβάνει καμία κοινοτική συνεισφορά που λαμβάνει ή έχει λάβει ο οργανισμός σας σε ένα έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ (εντός του FP7 ή του H2020) ως δικαιούχος. Η συμμετοχή ως δικαιούχου σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ δεν επηρεάζει τη συμμετοχή σε ανοικτές προσκλήσεις του SMART4ALL. Για διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με το σχετικό τμήμα του οργανισμού σας.


Τι είδους υποστήριξη θα είναι διαθέσιμη για την προετοιμασία της αίτησης?

Ο οδηγός για τους αιτούντες είναι το κύριο έγγραφο αναφοράς. Παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής.

Εάν εξακολουθείτε να έχετε αμφιβολίες σχετικά με τη διαδικασία Open Call, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

 • Για ερωτήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις ανοικτής πρόσκλησης, κάντε την ερώτησή σας στον χώρο εξυπηρέτησης της κοινότητας SMART4ALL. Για τεχνικές ερωτήσεις, επισκεφτείτε το SMART4ALL SMART4ALL Helpdesk.
 • Δείτε τα ηχογραφημένα διαδικτυακά σεμινάρια και εκπαιδευτικά μαθήματα εδώ. Θα διοργανωθούν επιπλέον διαδικτυακά σεμινάρια τα οποία θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του έργου και μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης.
 • Στείλτε μας ένα email στην ακόλουθη διεύθυνση: helpdesk@smart4all-project.eu
 • Επισκεφθείτε τις Συχνές Ερωτήσεις (Συχνές ερωτήσεις). Μπορείτε να βρείτε τις συχνές ερωτήσεις στην τοπική σας γλώσσα εδώ.


Ποιο είναι το πρόγραμμα των φάσεων της ανοιχτής πρόσκλησης και Αξιολόγησης;?

Περιγραφή Ενδεικτικές Ημερομηνίες
Έναρξη Δεύτερης ανοικτής πρόσκλησης FTTE 15 Ιουνίου 2021 στις 00:00 CEST
Λήξη Δεύτερης ανοικτής πρόσκλησης FTTE 15 Σεπτεμβρίου 2021 στις 17:00 CEST
Αξιολόγηση και επιλογή Δεύτερης ανοικτής πρόσκλησης FTTE Σεπτέμβριος-Οκτώμβριος 2021
Συνάντηση συναίνεσης Οκτώμβριος 2021
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Noέμβριος 2021
Αρχή πειραμάτων Αρχές Δεκεμβρίου 2021
Τέλος πειραμάτων Τέλος Δεκεμβρίου 2021