FTTE faqs Serb Cro Montenegro

From SMART4ALL FAQ
Revision as of 11:27, 27 July 2021 by Admin (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Други отворени „SMART4ALL“ позив

Почетак подношења пријава 15. јуна 2021. у 00:00 СЕЛВ

Рок за подношење 15. септембра 2021. у 17:00 СЕЛВ


Често постављана питања


Шта је „FTTE“?

Фокусирани експеримент трансфера технологије (енлг. Focused Technology Transfer Experiment - FTTE) је механизам финансирања који се фокусира на једну од наше четири вертикале: дигитализовани транспорт, дигитализована пољопривреда, дигитализована заштита животне средине и дигитализовано све. „FTTE“ пружа прилику за формирање синергија, олакшавање пројеката оријентисаних на производе и нуди помоћ за њихову успешну комерцијализацију. Експерименти су краткорочни (9 месеци) и састоје се из прекограничних пилот експеримената између два правна лица из две различите земље дефинисане критеријумима квалификација датим у делу 3 Водича за пријављивање. У оквиру ових експеримената једна страна преноси другој страни специфичан хардвер или софтвер, како би се омогућило унапређење одређеног производа или процеса.


Ко може да се пријави за „FTTE“ отоврени позив?

Прекограничне „SMART4ALL“ експерименте предлажу конзорцијуми који укључују следеће типове учесника:

 • Универзитети или друге академске институције.
 • Мала и средња предузећа (СМП) и мало веће компаније, у складу са ЕУ препоруком 2003/361. Мало веће компаније су дефинисане као организације чији је број запослених мањи од 500, а годишњи обрт испод 100 мил. ЕУР.
 • Систем-интегратори и/или провајдери технологије, тј. било који тип организације која се специјализовала за трансфер технологије или интеграцију система, за потребе крајњих корисника, под условом да се они могу категоризовати као неки од претходна два типа учесника.

Предлоге може поднети било који од поменутих типова ентитета, али је учешће бар једног приватног предузећа обавезно и то предузеће мора бити главни подносилац пријаве пилот експеримента.

Пилот експеримент мора бити прекогранични и мора укључивати два независна правна лица из две различите земље.

Подносиоци пријаве НЕ СМЕЈУ укључивати било ког од „SMART4ALL“ партнера.


Да ли се две академске институције могу пријавити за „FTTE“ отворени позив?

Не. Давалац и прималац тенологије подносе заједничку пријаву путем једноставног формулара за пријављивање, при чему састав конзорцијума може бити следећи:

Serb.png


Како да пронађем партнера за заједничку пријаву?

Путем „SMART4ALL“ Сервиса за повезивање и претрагу партнера можете приступити „SMART4ALL“ екосистему ради:

 • повезивања са другим технолошким и пословним странама на основу специфичног упита са захтевима, понудом и траженим карактеристикама
 • претраге партнера за „SMART4ALL“ отворене позиве.


Могу ли да се пријавим ако сам сарадник неког од партнера „SMART4ALL“ конзорцијума?

Не, подносиоци пријава не смеју имати никакав потенцијалан конфликт интереса са процесом одабира током целог програма финансирања. Сви случајеви конфликта интереса биће процењени од случаја до случаја.


Које технологије и вертикале се налазе иза „SMART4ALL“ пројекта?

„SMART4ALL“ пројекат фокусира се на рачунарске технологије мале енергетске потрошње примењене у четири „SMART4ALL“ вертикале од стратешког значаја, које укључују али се не ограничавају на следеће стручне области дате у сажетку у табели испод (за детаљан списак погледајте Водич за подношење пријава):

SMART4ALL VERTIKALE
S
M
A
R
T
4
A
L
L

C
O
B
L
A
S
T
I

K
O
M
P
E
T
E
N
C
I
J
A
DIGITALIZOVANI TRANSPORT DIGITALIZOVANA ŽIVOTNA SREDINA DIGITALIZOVANA POLJOPRIVREDA DIGITALIZOVANO BILO ŠTA
1. Zeleni transport
2. Pametna mobilnost
3. Podjeljena mobilnost (Shared mobility)
4. Robotika
5. Nove platforme za efikasno spajanje ponude i tražnje
6. Auto-moto elektronika
7. Autonomna vozila
8. Povezana vozila
9. “Streaming” transport preko “big-data”
10. Aeronautika i svemirske aplikacije
11. Transport i logistika
12. Mapiranje gradskog transporta
1. Pametne zgrade
2. Pametni domovi
3. Nadzor nad kritičnominrastrukutrom
4. Pametne bolnice
5. Nadzor nad zagađenjem vode
6. Pametne mreže
7. Energetski menadžment
8. Nadzor nad životnom sredinom
9. Bio-diverzitet
10. Nadzor nad divljim životnjama i životinjama u migraciji
11. Pametna industrija
12. Obrada podataka i vizualizacija podataka

1. Pametne farme
2. Poljoprivreda inspirisana vještačkom inteligencijom
3. Specifične aplikacije u vezi sa sajtovima zasnovanim na informacijama
4. Poljoprivreda koja je rukovđena tražnjom, održiva poljoprivreda
5. Mobilno bilje, zemljište i senzori životne sredne
6. Mreža senzora – EU nivo – prekogranično
7. Robotika polja i sistemi automacije
8. Poljoprivreda zasnovana na UAV agriculture, nadzor nad biljkama
9. Selektivna zaštita bilja
10. Zatvoreni ciklusi djubrenja
11. Sistemi podrške donošenja odluka u poljoprivredi
12. Prehrambreni sistemi sa nultom-energijom
13. Cirkularna ekonomija
14. Efikasnost Vode, Hrane i Energije (WEF)
15. Revalorizacija poljoprivrednih otpada
1. Interakcija između ljudi i mašina
2. Digitalna edukacija
3. Industrijska automatizacija
4. Mašinsko učenje
5. Tržišna inteligencija
6. Medicinske i zdravstvene aplikacije
7. Aktivno i zdravo starenje
8. Podrška ljudima sa smetnjama
9. Sajber bezbjednost
10. Data Mining i Big Data
11. Lična bezbjednost
12. 3D štampa
13. Agumentovana i virtuelna stvarnost
14. Audio i video obrada
15. Location-based tehnologije
16. Veb i mobilne aplikacije
17. Bežične mreže senzora
18. Kontrola prirodnih katastrofa
19. Digitalno kulturno nasljeđe
20. Telemedicina
21. Rehabilitacija, welness i fitness
22. E-commerce


Може ли мој конзорцијум аплицирати ако је мој предлог пројекта на тему сајбер-физичких рачунарских система са ниском потрошњом енергије, али наша стручности није из области које су укључене у претходну листу?

Да, можете се пријавити, под условом да је Ваш предлог пројекта фокусиран на ове системе и ако можете доказати да се односи на неку од четири вертикале. Као што је напоменуто у уводној реченици, горња листа не претендује да ограничи стручне области, већ само служи као водич.


Које земље долазе у обзир за „SMART4ALL“ отворене позиве?

На овај „FTTE“ отворени позив могу се пријављивати ентитети из следећих земаља:

Додатно, с обзиром да је један од циљева „SMART4ALL“ подршка дигиталној трансформацији у европским државама које су недовољно заступљене у европским шемама финансирања, путем прекограничних експеримената, конзорцијуми који буду укључили бар једну од ЈЦЕ земаља (осим Грчке) биће приоретизоване. (видети одељак 4 Водича за подносиоце пријава).


Може ли конзорцијум поднети пријаву ако су ентитети из исте земље?

Не, „FTTE“ и сви остали „SMART4ALL“ експерименти морају бити прекогранични. Конкретно, у случају „FTTE“ позива два ентитеа која чине конзорцијум морају бити издве различите земље са списка дозвољених земаља.


Може ли члан неког конзорцијума поднети више од једног предлога пројекта?

Било које правно лице може се појавити у произвољном броју „FTTE“ пријава, али само једна од њих може добити финансирање у оквиру једног отвореног позива.


Шта укључује формулар за пријаву на „FTTE“ отворени позив?

Предлози пројеката подносе се путем „SMART4ALL“ подсајта: https://smart4all.fundingbox.com

Пријаве поднете било којим другим путем неће бити разматране за финансирање.

Сви подносиоци пријаве морају потписати Формулар о сагласности како би се пријава могла поднети.

Сам предлог пројекта – поднет кроз онлајн платформу – обухвата следеће сегменте:

 • Контакт информације
 • Информације о партнеру бр. 1:
 • Информације о партнеру бр. 2:
 • „FTTE“ кључни подаци
 • Опис „FTTE“-а
 • -(Бодује се) ИЗВРСНОСТ
  -(Бодује се) ЗНАЧАЈ
  -(Бодује се) ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
 • Етичка питања, заштита података и приватности
 • Питања за статистичку обраду
 • Изјава о одсуству конфликта интереса
 • Сагласност са условима
 • Сагласност о обради личних података

Додатан материјал, који није укључен и посебно затражен у онлајн пријавном обрасцу, неће се узети у обзир за оцену предлога. Подаци који нису обухваћени предлогом неће се узимати у обзир. „SMART4ALL“ конзорцијум улаже све напоре да све достављене податке чува у тајности; међутим, ради избегавања сумње, подносилац пријаве је једини одговоран да означи своје поверљиве податке као такве.


Колико времена треба да се попуни пријава?

Да бисте успешно попунили пријавни образац, вероватно ће Вам требати 1-2 дана писања, али претпостављамо да се Ваш тим састоји од чланова специјализованих у њиховој области стручности којима можете делгирати део обавеза.

Моћи ћете да додате сараднике у своју пријаву тако да сваки члан тима може да се ухвати у коштац са својим подручјем пријаве и бићете бржи. С обзиром да су утврђена одређена ограничења броја знакова у сваком делу обрасца за онлајн пријаву, саветујемо вам да своју апликацију усредсредите на тражене информације имајући у виду изазове и домене обухваћене овим позивом.,

Такође вам препоручујемо да поступак подношења започнете доста пре истека рока како бисте избегли непредвиђене околности у последњем тренутку


Када је рок за подношење моје пријаве?

Пријаве се морају поднети до датума и времена затварања објављеног у отвореном позиву. Прихватаће се само предлози предати пре истека рока. Након затварања позива, неће се узимати у обзир додаци или измене примљених предлога.

Рок за овај позив је 15. септембар 2021. у 17:00 СЕЛВ.


Како изгледа проступак доделе и колико траје?

Поступак доделе је следећи:


Tes.png


Општа провера валидности пријаве:

Предлог ће бити сматран исправним ако испуњава следеће услове:

 • Онлајн образац је попуњен у складу са правилима.
 • Предлог је поднет пре датума затварања наведеног у тексту отвореног позива.
 • Испуњени су сви критеријуми исправности наведени у одељку 3.

Предлози који не испуњавају све услове неће се узети у разматрање.

Екстерна евалуација

Предлози ће се оцењивати према следећим критеријумима: ИЗВРСНОСТ, ЗНАЧАЈ и ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА. Погледајте више детаља у одељку 4 Водича за подносиоце пријава.

Фаза консензуса

На консензус састанку ће се одабрати предлози којима ће бити додељена финансијска подршка.

Етички преглед

Пре потписивања Споразума о додели бесповратних средстава, „SMART4ALL“ Етички одбор прегледаће све одабране „FTTE“ предлоге пројеката, а посебно оне који унапред истичу етичка питања (од стране учесника или евалуатора).

Формална одлука

Формална одлука о финансијској подршци подлеже потписивању „SMART4ALL споразума о финансирању“. У случају да било који партнер конзорцијума одбије да потпише уговор о финансирању, предлог ће бити искључен из финансијске подршке. Уместо тога, први предлог, преузет са резервне листе најбоље рангираних предлога, који су првобитно одбијени, замениће изузети.

Комуникација након евалуације

Подносиоци захтева биће обавештени о резултатима након завршетка оцењивања и доношења коначних одлука. Подносиоци захтева одбијених предлога пројаката добиће мејл поруку са разлозима одбијања.


Да ли ће сви критеријуми оцењивања имати исту тежину?

Сваки евалуатор ће рангирати пријаву додељујући оцену од 0 до 5 за сваки од критеријума и израдити Индивидуални извештај о оцени. Коначан резултат израчунаваће се као тежински збир појединачних оцена које су дали оцењивачи.

Пројекти који укључе Бар једну земљу ЈЦЕ земљу (осим Грчке) у свој конзорцијум добиће 1 бонус поен на укупни скор (добијен сабирањем три индивидуална критеријума).

Укупан скор добиће се сабирањем. Идентични скор више предлога биће разрешен следећим редоследом:

 • Број партнера из ЈЦЕ земаља у конзорцијуму (осим Грчке).
 • Просечан скор на УТИЦАЈУ.
 • Просечан скор на ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ.

‘Ранг листа’ ће бити формирана од предлога који буду имали скор изнад потребног прага и који су прошли фазу концензуса.


Који су дозвољени трошкови у „FTTE“?

Укупна финансијска подршка по експерименту укључује накнаду само следећих типова трошкова:

 • Трошкови особља укљученог у FTTE.
 • Обука и услужне активности везане за FTTE за индустријске партнере.
 • Израда лиценци и права интелектуалне својине.
 • Потребни путни трошкови за узајамне посете партнера, презентације или демонстрације у организацији SMART4ALL пројекта.
 • Трошкови за омогућавање отвореног приступа научним публикацијама везаним за експеримент.
 • Потрошни материјал и опрема.

Напомена: У случају профитних правних лица, чак и ако се обезбеди паушално финансирање, у пријаву ћете морати да укључите буџет, а тражени износ бесповратне помоћи не може премашити 70 % трошкова предвиђених за извршење пројекта. Непрофитни субјекти могу захтевати 100 % својих трошкова.


Да ли ће сваки члан конзорцијума добити средства која је тражио?

Сваки члан конзорцијума ће потписати под-уговор са „SMART4ALL“ конзорцијумом. Средства додељена тим под-уговором обезбеђена су директно из средстава „SMART4ALL“ пројекта, и као таква власништво су Европске комисије.

Као што је већ речено, конзорцијум може слободно алоцирати средства између себе, у складу са расподелом ресурса датој у пријави.

Међутим, средства ће бити уплаћена Главном партнеру који ће бити одговоран за њихову расподелуу оквиру конзорцијума.


Када ћемо примити средства?

„SMART4ALL“ ће средства уплатити Главном партнеру на основу поднетих извештаја и њиховог одобравања од стране „SMART4ALL“ Менторског комитета:

Serb2.png


Да ли ћемо добити образац за извештаје?

Да, тражени извештаји биће укључени у Индивидуални менторски план (ИМП) који ће прекогранични „FTTE“ дефинисати на почетку програма подршке, заједно са додељеним менторима. Овај документ успоставља кључне показатеље успешности и 3 резултата који ће се узети у обзир приликом процене перформанси експеримената у прекретницама.


Да ли се конзорцијум који добије средсва у оквиру FTTE позива може пријавити за наредне SMART4ALL отворене позиве?

Да, било који конзорцијум или било који члан конзорцијума моћи ће да се пријави и добије средства за наредне SMART4ALL отворене позиве, укључујући и друге FTTE отворене позиве.

Једино ограничење је да једно правно лице укупно може добити у збиру највише 100.000 ЕУР из свих SMART4ALL позива.


Да ли се ‘de minimis’ правило примењује на „FTTE“? Има ли неких додатних обраничења у вези финансирања?

No, ‘de minimis’ правило се не примењује у „FTTE“ или било ком другом „SMART4ALL“ отвореном позиву.

Према правилима Европске комисије, финансијска подршка не може бити додељена појединим правним лицима која су већ примила више од 100.000 ЕУР путем отворених позива (Финансијска подршка трећим лицима – каскадно финансирање) из Х2020 I4MS (https://i4ms.eu/) и SAE (https://smartanythingeverywhere.eu/) пројеката.

У случају додељивања финансијских средстава преко поменутог прага (100 000 ЕУР) из горе поменутих извора, од подносилаца ће се захтевати да, у складу са тим, измени свој буџет, ако је могуће, узимајући у обзир пројекат и додељене задатке, поштујући правило „двоструког финансирања“ (“Двоструко финансирање” подразумева ситуацију када се исти трошкови за исту активност финансирају два пута употребом јавних фондова. Основни је принцип за руковођење правилима јавне потрошње у ЕУ да никкави трошкови за једну исту активност не могу бити финансирани два пута и будџета ЕУ. Више о овоме можете пронаћи у “Финансијском водичу за подносиоце пријава”).

Овај ограничени износ не укључује било какав допринос Европске комисије који Ваша организација прима или је примила као корисник у оквиру у оквиру ФП7 или Х2020 пројеката које финансира ЕУ. Учешће као корисник у пројектима које финансира ЕУ не утиче на учешће у „SMART4ALL“ отвореним позивима. За појашњење контактирајте надлежно оделење у својој организацији.


Која врста подршке ће бити доступна за припрему пријаве?

Водич за подносиоце пријава је најважнија референца. Он обезбеђује детаљне информације о предусловима, евалуацији и процесу селекције.

Ако и даље имате било какве дилеме везане за наеш отворене позиве, слободно нас контактирајте:

 • Питања о отвореним позивима поставите на Инфодеск простору у „SMART4ALL“ заједници. За техничка питања посетите „SMART4ALL“ Инфодеск.
 • Погледајте снимљене вебинаре и тренинг курсеве овде. Додатни вебинари ће бити организовани и оглашавани путем веб сајта пројекта и путем друштвених мрежа.
 • Пошаљите нам мејл на адресу: helpdesk@smart4all-project.eu
 • Посетите секцију Често постављана питања. Питања и одговоре на свом матерњем јазику можете пронаћи овде.


Какав је временски распоред отвореног позива и фаза евалуације?

Опис Оквирни датум
Други „FTTE“ отворени позив почиње 15. јун 2021. у 00:00
Други „FTTE“ отворени позив се завршава 15. септембар 2021. у 17:00
Други „FTTE“ отворени позив крај евалуације и доделе цептембар-октобар 2021.
Састанак ради концензуса октобар 2021.
Саопштавање резултата новембар 2021.
Почетак експеримента Почетак децембра 2021
Крај експеримента Крај августа 2022