FTTE faqs Serb Cro Montenegro

From SMART4ALL FAQ
Revision as of 11:10, 27 July 2021 by Admin (talk | contribs) (Created page with "==Други отворени „SMART4ALL“ позив== <h4>Почетак подношења пријава 15. јуна 2021. у 00:00 СЕЛВ</h4><p> <h4>Рок за п...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Други отворени „SMART4ALL“ позив

Почетак подношења пријава 15. јуна 2021. у 00:00 СЕЛВ

Рок за подношење 15. септембра 2021. у 17:00 СЕЛВ


Често постављана питања


Шта је „FTTE“?

Фокусирани експеримент трансфера технологије (енлг. Focused Technology Transfer Experiment - FTTE) је механизам финансирања који се фокусира на једну од наше четири вертикале: дигитализовани транспорт, дигитализована пољопривреда, дигитализована заштита животне средине и дигитализовано све. „FTTE“ пружа прилику за формирање синергија, олакшавање пројеката оријентисаних на производе и нуди помоћ за њихову успешну комерцијализацију. Експерименти су краткорочни (9 месеци) и састоје се из прекограничних пилот експеримената између два правна лица из две различите земље дефинисане критеријумима квалификација датим у делу 3 Водича за пријављивање. У оквиру ових експеримената једна страна преноси другој страни специфичан хардвер или софтвер, како би се омогућило унапређење одређеног производа или процеса.


Ко може да се пријави за „FTTE“ отоврени позив?

Прекограничне „SMART4ALL“ експерименте предлажу конзорцијуми који укључују следеће типове учесника:

 • Универзитети или друге академске институције.
 • Мала и средња предузећа (СМП) и мало веће компаније, у складу са ЕУ препоруком 2003/361. Мало веће компаније су дефинисане као организације чији је број запослених мањи од 500, а годишњи обрт испод 100 мил. ЕУР.
 • Систем-интегратори и/или провајдери технологије, тј. било који тип организације која се специјализовала за трансфер технологије или интеграцију система, за потребе крајњих корисника, под условом да се они могу категоризовати као неки од претходна два типа учесника.

Предлоге може поднети било који од поменутих типова ентитета, али је учешће бар једног приватног предузећа обавезно и то предузеће мора бити главни подносилац пријаве пилот експеримента.

Пилот експеримент мора бити прекогранични и мора укључивати два независна правна лица из две различите земље.

Подносиоци пријаве НЕ СМЕЈУ укључивати било ког од „SMART4ALL“ партнера.


Да ли се две академске институције могу пријавити за „FTTE“ отворени позив?

Не. Давалац и прималац тенологије подносе заједничку пријаву путем једноставног формулара за пријављивање, при чему састав конзорцијума може бити следећи:

Serb.png


Како да пронађем партнера за заједничку пријаву?

Путем „SMART4ALL“ Сервиса за повезивање и претрагу партнера можете приступити „SMART4ALL“ екосистему ради:

 • повезивања са другим технолошким и пословним странама на основу специфичног упита са захтевима, понудом и траженим карактеристикама
 • претраге партнера за „SMART4ALL“ отворене позиве.


Могу ли да се пријавим ако сам сарадник неког од партнера „SMART4ALL“ конзорцијума?

Не, подносиоци пријава не смеју имати никакав потенцијалан конфликт интереса са процесом одабира током целог програма финансирања. Сви случајеви конфликта интереса биће процењени од случаја до случаја.


Које технологије и вертикале се налазе иза „SMART4ALL“ пројекта?

„SMART4ALL“ пројекат фокусира се на рачунарске технологије мале енергетске потрошње примењене у четири „SMART4ALL“ вертикале од стратешког значаја, које укључују али се не ограничавају на следеће стручне области дате у сажетку у табели испод (за детаљан списак погледајте Водич за подношење пријава):

SMART4ALL VERTIKALE
S
M
A
R
T
4
A
L
L

C
O
B
L
A
S
T
I

K
O
M
P
E
T
E
N
C
I
J
A
DIGITALIZOVANI TRANSPORT DIGITALIZOVANA ŽIVOTNA SREDINA DIGITALIZOVANA POLJOPRIVREDA DIGITALIZOVANO BILO ŠTA
1. Zeleni transport
2. Pametna mobilnost
3. Podjeljena mobilnost (Shared mobility)
4. Robotika
5. Nove platforme za efikasno spajanje ponude i tražnje
6. Auto-moto elektronika
7. Autonomna vozila
8. Povezana vozila
9. “Streaming” transport preko “big-data”
10. Aeronautika i svemirske aplikacije
11. Transport i logistika
12. Mapiranje gradskog transporta
1. Pametne zgrade
2. Pametni domovi
3. Nadzor nad kritičnominrastrukutrom
4. Pametne bolnice
5. Nadzor nad zagađenjem vode
6. Pametne mreže
7. Energetski menadžment
8. Nadzor nad životnom sredinom
9. Bio-diverzitet
10. Nadzor nad divljim životnjama i životinjama u migraciji
11. Pametna industrija
12. Obrada podataka i vizualizacija podataka

1. Pametne farme
2. Poljoprivreda inspirisana vještačkom inteligencijom
3. Specifične aplikacije u vezi sa sajtovima zasnovanim na informacijama
4. Poljoprivreda koja je rukovđena tražnjom, održiva poljoprivreda
5. Mobilno bilje, zemljište i senzori životne sredne
6. Mreža senzora – EU nivo – prekogranično
7. Robotika polja i sistemi automacije
8. Poljoprivreda zasnovana na UAV agriculture, nadzor nad biljkama
9. Selektivna zaštita bilja
10. Zatvoreni ciklusi djubrenja
11. Sistemi podrške donošenja odluka u poljoprivredi
12. Prehrambreni sistemi sa nultom-energijom
13. Cirkularna ekonomija
14. Efikasnost Vode, Hrane i Energije (WEF)
15. Revalorizacija poljoprivrednih otpada
1. Interakcija između ljudi i mašina
2. Digitalna edukacija
3. Industrijska automatizacija
4. Mašinsko učenje
5. Tržišna inteligencija
6. Medicinske i zdravstvene aplikacije
7. Aktivno i zdravo starenje
8. Podrška ljudima sa smetnjama
9. Sajber bezbjednost
10. Data Mining i Big Data
11. Lična bezbjednost
12. 3D štampa
13. Agumentovana i virtuelna stvarnost
14. Audio i video obrada
15. Location-based tehnologije
16. Veb i mobilne aplikacije
17. Bežične mreže senzora
18. Kontrola prirodnih katastrofa
19. Digitalno kulturno nasljeđe
20. Telemedicina
21. Rehabilitacija, welness i fitness
22. E-commerce


Може ли мој конзорцијум аплицирати ако је мој предлог пројекта на тему сајбер-физичких рачунарских система са ниском потрошњом енергије, али наша стручности није из области које су укључене у претходну листу?

Да, можете се пријавити, под условом да је Ваш предлог пројекта фокусиран на ове системе и ако можете доказати да се односи на неку од четири вертикале. Као што је напоменуто у уводној реченици, горња листа не претендује да ограничи стручне области, већ само служи као водич.


Које земље долазе у обзир за „SMART4ALL“ отворене позиве?

На овај „FTTE“ отворени позив могу се пријављивати ентитети из следећих земаља:

Додатно, с обзиром да је један од циљева „SMART4ALL“ подршка дигиталној трансформацији у европским државама које су недовољно заступљене у европским шемама финансирања, путем прекограничних експеримената, конзорцијуми који буду укључили бар једну од ЈЦЕ земаља (осим Грчке) биће приоретизоване. (видети одељак 4 Водича за подносиоце пријава).


Може ли конзорцијум поднети пријаву ако су ентитети из исте земље?

Не, „FTTE“ и сви остали „SMART4ALL“ експерименти морају бити прекогранични. Конкретно, у случају „FTTE“ позива два ентитеа која чине конзорцијум морају бити издве различите земље са списка дозвољених земаља.


Може ли члан неког конзорцијума поднети више од једног предлога пројекта?

Било које правно лице може се појавити у произвољном броју „FTTE“ пријава, али само једна од њих може добити финансирање у оквиру једног отвореног позива.


Шта укључује формулар за пријаву на „FTTE“ отворени позив?

Предлози пројеката подносе се путем „SMART4ALL“ подсајта: https://smart4all.fundingbox.com

Пријаве поднете било којим другим путем неће бити разматране за финансирање.

Сви подносиоци пријаве морају потписати Формулар о сагласности како би се пријава могла поднети.

Сам предлог пројекта – поднет кроз онлајн платформу – обухвата следеће сегменте:

 • Контакт информације
 • Информације о партнеру бр. 1:
 • Информације о партнеру бр. 2:
 • „FTTE“ кључни подаци
 • Опис „FTTE“-а
 • -(Бодује се) ИЗВРСНОСТ
  -(Бодује се) ЗНАЧАЈ
  -(Бодује се) ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
 • Етичка питања, заштита података и приватности
 • Питања за статистичку обраду
 • Изјава о одсуству конфликта интереса
 • Сагласност са условима
 • Сагласност о обради личних података

Додатан материјал, који није укључен и посебно затражен у онлајн пријавном обрасцу, неће се узети у обзир за оцену предлога. Подаци који нису обухваћени предлогом неће се узимати у обзир. „SMART4ALL“ конзорцијум улаже све напоре да све достављене податке чува у тајности; међутим, ради избегавања сумње, подносилац пријаве је једини одговоран да означи своје поверљиве податке као такве.


Колико времена треба да се попуни пријава?

Да бисте успешно попунили пријавни образац, вероватно ће Вам требати 1-2 дана писања, али претпостављамо да се Ваш тим састоји од чланова специјализованих у њиховој области стручности којима можете делгирати део обавеза.

Моћи ћете да додате сараднике у своју пријаву тако да сваки члан тима може да се ухвати у коштац са својим подручјем пријаве и бићете бржи. С обзиром да су утврђена одређена ограничења броја знакова у сваком делу обрасца за онлајн пријаву, саветујемо вам да своју апликацију усредсредите на тражене информације имајући у виду изазове и домене обухваћене овим позивом.,

Такође вам препоручујемо да поступак подношења започнете доста пре истека рока како бисте избегли непредвиђене околности у последњем тренутку


Када је рок за подношење моје пријаве?

Пријаве се морају поднети до датума и времена затварања објављеног у отвореном позиву. Прихватаће се само предлози предати пре истека рока. Након затварања позива, неће се узимати у обзир додаци или измене примљених предлога.

Рок за овај позив је 15. септембар 2021. у 17:00 СЕЛВ.


Како изгледа проступак доделе и колико траје?

Поступак доделе је следећи:


Tes.png


Општа провера валидности пријаве:

Предлог ће бити сматран исправним ако испуњава следеће услове:

 • Онлајн образац је попуњен у складу са правилима.
 • Предлог је поднет пре датума затварања наведеног у тексту отвореног позива.
 • Испуњени су сви критеријуми исправности наведени у одељку 3.

Предлози који не испуњавају све услове неће се узети у разматрање.

Екстерна евалуација

Предлози ће се оцењивати према следећим критеријумима: ИЗВРСНОСТ, ЗНАЧАЈ и ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА. Погледајте више детаља у одељку 4 Водича за подносиоце пријава.

Фаза консензуса

На консензус састанку ће се одабрати предлози којима ће бити додељена финансијска подршка.

Етички преглед

Пре потписивања Споразума о додели бесповратних средстава, „SMART4ALL“ Етички одбор прегледаће све одабране „FTTE“ предлоге пројеката, а посебно оне који унапред истичу етичка питања (од стране учесника или евалуатора).

Формална одлука

Формална одлука о финансијској подршци подлеже потписивању „SMART4ALL споразума о финансирању“. У случају да било који партнер конзорцијума одбије да потпише уговор о финансирању, предлог ће бити искључен из финансијске подршке. Уместо тога, први предлог, преузет са резервне листе најбоље рангираних предлога, који су првобитно одбијени, замениће изузети.

Комуникација након евалуације

Подносиоци захтева биће обавештени о резултатима након завршетка оцењивања и доношења коначних одлука. Подносиоци захтева одбијених предлога пројаката добиће мејл поруку са разлозима одбијања.


Да ли ће сви критеријуми оцењивања имати исту тежину?

Сваки евалуатор ће рангирати пријаву додељујући оцену од 0 до 5 за сваки од критеријума и израдити Индивидуални извештај о оцени. Коначан резултат израчунаваће се као тежински збир појединачних оцена које су дали оцењивачи.

Пројекти који укључе Бар једну земљу ЈЦЕ земљу (осим Грчке) у свој конзорцијум добиће 1 бонус поен на укупни скор (добијен сабирањем три индивидуална критеријума).

Укупан скор добиће се сабирањем. Идентични скор више предлога биће разрешен следећим редоследом:

 • Број партнера из ЈЦЕ земаља у конзорцијуму (осим Грчке).
 • Просечан скор на УТИЦАЈУ.
 • Просечан скор на ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ.

‘Ранг листа’ ће бити формирана од предлога који буду имали скор изнад потребног прага и који су прошли фазу концензуса.


Који су дозвољени трошкови у „FTTE“?

Укупна финансијска подршка по експерименту укључује накнаду само следећих типова трошкова:

 • Трошкови особља укљученог у FTTE.
 • Обука и услужне активности везане за FTTE за индустријске партнере.
 • Израда лиценци и права интелектуалне својине.
 • Потребни путни трошкови за узајамне посете партнера, презентације или демонстрације у организацији SMART4ALL пројекта.
 • Трошкови за омогућавање отвореног приступа научним публикацијама везаним за експеримент.
 • Потрошни материјал и опрема.

Напомена: У случају профитних правних лица, чак и ако се обезбеди паушално финансирање, у пријаву ћете морати да укључите буџет, а тражени износ бесповратне помоћи не може премашити 70 % трошкова предвиђених за извршење пројекта. Непрофитни субјекти могу захтевати 100 % својих трошкова.


Да ли ће сваки члан конзорцијума добити средства која је тражио?

Сваки члан конзорцијума ће потписати под-уговор са „SMART4ALL“ конзорцијумом. Средства додељена тим под-уговором обезбеђена су директно из средстава „SMART4ALL“ пројекта, и као таква власништво су Европске комисије.

Као што је већ речено, конзорцијум може слободно алоцирати средства између себе, у складу са расподелом ресурса датој у пријави.

Међутим, средства ће бити уплаћена Leading Partner who will be responsible for its distribution within the consortium.


When will we receive the funds?

The SMART4ALL Financial Authority will make the payments to the Leading Partner of the FTTE based on deliverable submission and approval by the SMART4ALL Mentoring Committee:

Aaa.png


Will we get a template of the requested deliverables?

Yes, the requested reports will be included in the Individual Mentoring Plan (IMP) that the cross-border FTTE selected will define at the beginning of the support programme, together with the mentors allocated. This document establishes the KPIs and the 3 Deliverables that will be considered when evaluating the SMART4ALL Experiments’ performance at the milestones.


Will a consortium getting funded by FTTE be able to apply to subsequent Open Calls from the SMART4ALL programme?

Yes, any consortium or any member of a consortium will be able to apply and get funding to subsequent SMART4ALL open calls, including other FTTE open calls.

The only restriction is that, in total, an organisation will be able to request an amount of EUR 100,000.


Does the ‘de minimis’ rule apply for FTTE? Is there any additional restriction about funding?

No, the ‘de minimis’ rule will not apply in FTTE nor any other SMART4ALL open call.

As per European Commission’s rules, financial support will not be awarded to individual legal entities that have already received more than EUR 100,000 via open calls (Financial Support to Third Parties = FSTP = cascade funding) from H2020 I4MS (https://i4ms.eu/) and SAE (https://smartanythingeverywhere.eu/) projects.

In case of funding received, but under the mentioned threshold (EUR 100,000) from abovementioned sources applicants are expected to modify their budget accordingly, if possible, considering the project and attributed tasks, respecting the no "double funding rule" (“Double funding” means the situation where the same costs for the same activity are funded twice through the use of public funds. It is a fundamental principle underpinning the rules for public expenditure in the EU that no costs for the same activity can be funded twice from the EU budget. More on this you can find under “Financial guidelines for applicants”).

This limited amount does not include any EC contribution that your organisation receives or has received within an EU-funded project (within FP7 or H2020) as a beneficiary. Participation as a beneficiary within EU-funded projects does not affect the participation in SMART4ALL open calls. For clarification, please contact the relevant department in your organisation.


What type of support will be available to prepare the application?

The Guide for Applicants is the main reference document. It provides detailed information about the requirements of the evaluation and selection process.

If you still have any doubts regarding our Open Call process, feel free to get in touch with us:

 • For questions on the Open Call requirements, ask your question in the Helpdesk space of SMART4ALL Community. For technical questions, please visit the SMART4ALL Helpdesk.
 • View the recorded webinars and training courses here. There will be additional webinars organised which will be advertised on the main project website and via our social media channels.
 • Send us an email to the following address: helpdesk@smart4all-project.eu
 • Visit the Frequently Asked Questions (FAQs). You can find the FAQs in your local language here.


What is the schedule of the Open Call and Evaluation phases?

Description Indicative Dates
Second FTTE Open Call launch 15 June 2021 at 00:00 CEST
Second FTTE Open Call deadline 15 September 2021 at 17:00 CEST
Second FTTE Open Call evaluation and selection September-October 2021
Consensus Meeting October 2021
Communication of Results November 2021
Start of Experiment Beginning of December 2021
End of Experiment Beginning of September 2022